Bursa’nın Dönüşümü Osmangazi’den Başladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Master Planı’nı, basın toplantısı ile kamuoyuna tanıttı. 30 yıllık süreçte etap etap kentsel dönüşümün gerçekleşeceğini anlatan Başkan Dündar,  “50 yılda bozulan Osmangazi’yi 1 yılda dönüştüremeyiz. Bu iş Osmangazi’de olmazsa başka yerde başlamaz” dedi.
Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’deki birçok belediyeye örnek olan Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan “Kentsel Dönüşüm Master Plan” kamuoyuna açıklandı. Kentsel Dönüşüm ile Osmangazi’nin çehresini değiştirmeyi amaçladıklarının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hazırladıkları teknik altyapı hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşüm ve şehir estetiği çalışmalarını ülke gündemine gelmeden önce başlattıklarının altını çizen Başkan Dündar, göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirdikleri her projenin; işlevsel, sosyal hayatı kolaylaştıracak, yeni bir mimari anlayış getirecek, planlı şehirleşmenin yolunu açacak, Osmangazi’ye nefes aldıracak nitelikte olmasına özen gösterdiklerini söyledi.

HEDEF OSMANGAZİ’NİN YARINLARI
Osmangazi’de göreve geldikleri günden itibaren kentsel dönüşüm ve sağlıklı planlama çalışmalarına başladıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Biz projelerimiz ve planlamalarımızı 5 yıllık süreye sığdırmıyoruz. Biz geleceğin Osmangazi’si için üst ölçekten bakarak adımlar atıyoruz” dedi. Osmangazi’yi bir bütün olarak ele alarak kentsel dönüşüme ilişkin teknik alt yapı oluşturduklarını vurgulayan Başkan Dündar, “Osmangazi’deki tüm sosyal, ekonomik ve fiziksel anlamda çöküntüye uğramış, planlı ya da plansız inşa edilen yapıların oluşturduğu bölgeleri tespit ederek, afet riski taşıyan alanlarla bir arada ele alınmasını amaçlıyoruz.  Master Plan çalışması ile çöküntü alanları, ulaşım-teknik alt yapı ve sosyal donatısı yetersiz olan bölgeler, afet riski taşıyan bölgeler, kaçak konut bölgeleri, konut bölgelerinde yer alan sanayi bölgelerini ortaya çıkardık” diye konuştu.

OSMANGAZİ’NİN FİLMİ ÇEKİLDİ
Kentsel Dönüşüm Master Planı ile ilçe bütününde yapılan çalışmalarla müdahale alanlarını ve şekillerini belirlediklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Bunları belirlerken alanın; jeolojik durumu, afet bölgeleri, koruma bölgeleri, tescilli yapıların bulunduğu bölgeler, yapıların durumu, kat adetleri, yol durumu, sosyal yapı gibi faktörlerini göz önüne alarak çalıştık” dedi. Başkan Dündar, bir sonraki aşamada ise belirlenen müdahale alanlarında kentsel dönüşüme öncelikli ihtiyaç duyulan bölgeleri belirleyerek, detaylı incelemeler yaptıklarını kaydetti. Başkan Dündar,  Master Plan ile 46 bin 822 yapı, 116 bin 250 bağımsız birimi incelediklerini,  mevcut bina stoklarından afet riskine dayanıksız binalar, afet riski taşıyan bölgelerdeki binalar ile her iki riski taşıyan bölgelerde bulunan binalar için planlama ve çözüm önerilerini ortaya çıkardıklarını söyledi.

OSMANGAZİ VİZYONU OLUŞTURDUK
Kentsel Dönüşüm Master Planı ile Osmangazi’nin vizyonun da ortaya çıktığını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu  vizyon doğrultusunda; ulaşım ve otopark sorununun çözülmesi, yolların genişletilmesi, çöküntü  alanlarının iyileştirilmesi, yenilenmesi, olası doğal afetlerde en az zarar görecek şekilde önlemlerin alınması, sanayi ve konut alanlarının ayrılması, yaya alanlarının oluşturulması, tarihi yapının korunarak kullanılması ve turizmin canlandırılmasını hedefledik. Master Plan bize yol haritası çiziyor. Planların değişimi sonucu, tarihi dokusu ile kültür ve turizm potansiyeli ortaya koyulmuş, her yönüyle yaşanabilir, değerli ve güvenli, sosyal dokuya önem veren paylaşımcı kent parçacıklarından oluşan yeni Osmangazi hayali gerçekleşecek. Tüm bunlar kentimizin geleceğine yönelik 30 yıllık bir vizyon çalışması. 50 yılda kaçak-çarpık yapılaşma ve yoğun göç ile kaybettiğimiz Bursa’yı bir yılda silip baştan yapmak mümkün değil. Ancak bunu bir vizyonla yapabiliriz. Zihinlerde dönüşümü sağlarsak yapabiliriz. Halkımız da isterse, destek verirse yapabiliriz” dedi.

OSMANGAZİ 4 GURUBA AYRILDI
Kentsel Dönüşüm Master Planla, ilçeyi A-B-C ve D bölgelerine ayırdıklarını aktaran Başkan Dündar, A bölgesi olarak belirlenen alanların öncelik arz ettiğini vurguladı. Yalova Yolu, Soğanlı, Alemdar, Küçükbalıklı, Zafer-Atıcılar, Gülbahçe, Santralgaraj, Esentepe, Altıparmak-Çarşamba ile Bağlarbaşı-Geçit ve Emek alt bölgelerinde kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarını öncelikli olarak başlatılacağını anlatan Başkan Dündar, nitelikli, afet riskleri en aza indirilmiş, planlı, sosyal ve teknik altyapı sorunları çözülmüş yeni yaşam alanlarını Osmangazi’ye kazandıracaklarını kaydetti.  Başkan Dündar, “Burada yürütülecek çalışma diğer bölgeleri de içerisine alacaktır. Tüm merkez ilçeler Osmangazi’nin dönüşüm planı ile harekete geçecektir. Kentsel dönüşüm bugüne kadar zihinlerde ‘bina yıkıp yeni bina yapmak’ olarak yorumlandı. Biz bunu yapmıyoruz. Biz, sosyal donatı alanları olan, ekolojik planlama modeli ile yeşiliyle göz doyuran, vatandaşımızın özgürce yürüyebilecekleri, geniş kaldırımları olan bir Bursa oluşturma gayretindeyiz. Tarihi, doğası, yeşili, Uludağ’ı, termali ile dünyanın en güzel değerlerini içinde barındıran Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için dönüşüm planları yapıyoruz.

YALOVA YOLUNA YENİ ÇEHRE
Şu anda Yalova Yolunu çalışıyoruz. Yalova Yolu’nu yayalaştırıp raylı ve toplu taşıma sistemleriyle ayrı bir vizyon kazandırıp, Kent merkezi ile birleşerek tarihi bölgeye kadar uzanan yaşayan bir Osmangazi oluşturmak istiyoruz. Şehir merkezi tarihin merkezidir. Bu bölgelere kurulacak yeni ulaşım sistemi ile hem şehir rahatlayacak hem de vatandaş rahatlıkla çıkıp bu bölgeleri gezebilecek. Merinos Kültür Merkezi’nden Botanik Park’a kadar kanal boyunca yeşil aks oluşturacağız. Biz sadece modern yeni bir kent yapılaşması oluşturmuyor, yeşili doğası korunmuş bir şehir için çalışıyoruz. Ebu-İsak Mahallesi’nde panoramik müze, Hisar Bölgesi’nde ise Hisar Arkeopark’ı kuruyoruz. Bildiğiniz gibi 2011 yılında Türkiye’de ilk kez Kentsel Dönüşümde Ekolojik Planlama Modeli Konferansı düzenledik. Farklı kültürlerdeki ekolojik planlama modellerini Amerikalı uzmanlar ile tartıştık, inceledik. Bugün de kendi kapımızın önünü süpürerek kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Belediyemizin hemen yanında yer alan binaları yıkıyor meydanı genişletiyoruz. Kent Meydanı’nı adına yakışır şekilde gerçek meydan yapıyoruz” diye konuştu.

BİLGİ KUTULARI:

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLAN AYRINTILI BİLGİLER

4 FARKLI BÖLGE…
Master Plan çerçevesinde Osmangazi 4 farklı müdahale bölgesine ayrıldı. A-B-C ve D Bölgesi olarak yürütülecek çalışma ile farklı müdahale şekilleri eşzamanlı olarak uygulamaya konulacak.
A BÖLGESİ:
Öncelikli müdahale edilecek alan olarak belirlenen A Bölgesi, plansız yapılaşmanın yoğun olduğu, Demiryolu altı olarak bilinen bölge. Bu bölgede kentsel yenileme yapılacak.
A Bölgesi kendi arasında karakteristik, özelliklerine göre 3 alt bölgeye ayrıldı. Bunlar;
A1 BÖLGESİ:
Kentin güneyinde yer alan ve toplam 28 bin 565 adet yapının bulunduğu A1 bölgesi ova içerisinde yerleşmiş Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Kuzey-güney hattında uzanan Yalova yolunun doğu ve batısında yer alan sanayi ve ticari yapıların yoğunlaştığı Fatih, Tuna,Yeşilova, Kemerçeşme, Küplüpınar ve Santral Garaj Mahallelerinin bir kısmını içine alan bölge, Ankara yolunun kuzeyinde kalan konut ve ticari birimlerin yoğunlaştığı Atıcılar, Namık Kemal, Zafer, Selamet, Gülbahçe, Bahar ve Koğukçınar Mahalleleri, Botanik Parkın güneyinde kalan Alemdar, Sırameşeler ve Soğanlı Mahallelerini içine alan  yakın çevre yolu ile sınırlandırıldı. Kentin kuzeybatısında yer alan ve toplam 9 bin 406 adet A2 bölgesi; Bursa Çevre Yolu ile Yeni Mudanya Yolu arasında kalan konut bölgelerinin yoğunlaştığı; Fatih Sultan Mehmet, Zekai Gümüşdiş, Adnan Menderes ve Yenibağlar Mahalleleri, NOSAB (Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi)’ın cephe komşusu olan kooperatif usulü yapıların yoğun olduğu Akpınar Mahallesi ve Adalet Mahallesi, Havaalanı’nın kuzeyinde yer alan Güneştepe Mahallesi’nin bir kısmı olarak belirlendi. Kentin kuzeyinde yer alan toplam 3 bin 114 adet konut bulunan A3 bölgesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Otogar çevresinde konumlanmış, Yeni Yalova Yolu güzergâhında Alaşar, Panayır ve Doğanevler Mahallelerini için alan bölge müdahale edilecek alan olarak planlandı.

B BÖLGESİ:
Kent bütününde öncelikli müdahale alanları olan A,C ve D  bölgeleri dışında kalan, bölge de B bölgesi olarak belirlendi. Bu bölgede imar planları yeniden düzenlenecek ve kentsel tasarım uygulanacak. B bölgesi; Mudanya Yolu güzergahının doğusunda uzanan Güneştepe, Yunuseli ve Bağlarbaşı Mahalleleri, Mudanya Yolu ve Yalova Yolu arasında kalan Adalet, Hürriyet ve İstiklal Mahalleleri, Sıcaksu bölgesi çevresinde yerleşmiş turizm odaklı Çekirge, Dikkaldırım, Hüdavendigar, Kükürtlü, Çiftehavuzlar Mahalleleri, Tarihi bölgenin kuzeyinde yer alan Doğanbey ve çevresi ile sınırlandırılan, Buttim, Korupark, Merinos ve Kültürpark gibi önemli toplama bölgelerinin çevresini ve kent bütününde kalan kırsal yerleşmeleri içine alıyor.

C BÖLGESİ
Kentin güneyinde tarihsel odaklı kent mekânlarını içine alan C bölgesi, arazi ve ofis çalışmaları neticesinde karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılarak 2 alt bölgeye ayrıldı.
Burada yeniden canlandırma ve sıhhileştirme yapılacak.
Kentin güney yönündeki en uç noktasından geçen Uludağ Yolu ile Pınarbaşı Caddesi arasında kalan Demirkapı, Hamzabey, Kocanaip, Alacahırka, İvazpaşa, Molla Fenari Mahalleleri ve Pınarbaşı Mahallesi’nin bir kısmı ile sınırlandırılan C1 bölgesinde 4 bin 459 adet yapı bulunuyor. Kentin güney kesiminde yer alan ve toplam Bin 278 adet C2 bölgesi ise; Pınarbaşı ve Demirkapı Caddeleri boyunca uzanan hat ile Altıparmak ve Haşim İşcan Caddeleri boyunca uzanan hat arasında kalan Muradiye, Yahşibey, Ebu İshak, Maksem, Molla Gürani ve Osmangazi Mahalleleri ile Tarihi Hanlar Bölgesi ve Çelik Palas Oteli içine alacak şekilde belirlendi.

D BÖLGESİ

Kent merkezi çevresinden geçen Yakın Çevre Yolunun güneyinde kalan Küçük Balıklı ve Veysel Karani mahalleleri ile sınırlandırılan sıvılaşma riskli alan içinde, sanayi ve konut kullanımının yoğunlaştığı alanı kapsayan D Bölgesinde, Kentsel Yeniden Oluşum yapılması planlanıyor.

Osmangazi Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü